Tên trên sổ đỏ khác tên trên căn cước công dân phải làm thế nào?

Tên trên sổ đỏ (sổ hồng) khác tên trên CMND/CCCD cũng là một phần thắc mắc mà một bạn độc giả gửi đến cho Chính Tâm cùng câu hỏi:  “tôi có định mua một mảnh đất của chủ sở hữu có tên (Nguyễn Phương Thảo) nhưng tên chủ sở hữu mảnh đất đó lại không trùng tên với CMND/CCCD vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này chủ sở hữu mảnh đất đó phải xử lý thế nào để chứng minh mảnh đất đó là của mình.”

Tên trên sổ đỏ khác tên trên căn cước công dân
Tên trên sổ đỏ khác tên trên căn cước công dân

Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết hơn những quy định về luật đất đai. Chúng ta có vài ý sau để hiểu hơn về tên trên Chứng minh thư và một số thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1, Nếu bạn có hai tên:

Bạn phải có sổ hộ khẩu giấy khai sinh có ghi thêm tên đệm. Bí danh hoặc tên thường gọi để chứng minh được mình có hai tên. Nếu bạn thuộc trường hợp này, bạn không cần phải làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận mà có thể tiến hành ngay thủ tục giao dịch đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

2, Nếu bạn chỉ có một tên:

Nếu bạn thuộc trường hợp này, bạn cần xác định tên nào là tên chính xác của bạn theo giấy khai sinh.

–  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

Do đó, tên của bạn được ghi trên tất cả các giấy tờ đều phải ghi đúng với tên ghi trên giấy khai sinh.

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

–  Theo quy định Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai phát hiện giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra. Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót. Đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính. Cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp đính chính mà người được cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Kết luận:

Trong trường hợp tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nguyễn Phương Thảo) là tên sai, bạn phải làm thủ tục đính chính thông tin về tên gọi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Sau khi đính chính tên trên giấy chứng nhận, bạn có thể tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch đất đai theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan

Đất quốc phòng là gì? Quy định về việc quản lý đất quốc phòng

Đất quốc phòng là gì? Quy định về việc quản lý đất quốc phòng

Hiện nay cũng với sự phát triển về kinh tế, xã hội. Các vấn đề liên quan đến đất đai cũng được chú trọng hơn hết. Trên…

Đất ở nông thôn là gì? Ký hiệu? Chức năng.

Đất ở nông thôn là gì? ký hiệu? Chức năng

Vấn đề đất đai luôn là một trong số những vấn đề được nhiều người quan tâm. Nằm trong nhóm đất phi nông nghiệp có một loại…

Đất rừng đặc dụng là gì, phân loại đất rừng đặc dụng

Đất rừng đặc dụng là gì, phân loại đất rừng đặc dụng

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng cây lâu năm, Đất rừng sản xuất… mỗi loại đất có một mục…

Đất nuôi trồng thủy sản và những quy định về loại đất này

Đất nuôi trồng thủy sản và những quy định về loại đất này

Trong những bài viết trước Chính Tâm đang cùng bạn đi tìm hiểu về các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp. Bài viết hôm nay Chính…

Đất rừng sản xuất là gì? ký hiệu? chức năng.

Đất rừng sản xuất là gì? Ký hiệu? Chức năng

Đất rừng được Nhà nước quản lý và giao cho các cá nhân, tổ chức với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Trong đó, đất rừng…

Phân loại đất đai mới nhất năm 2022

Phân loại đất đai mới nhất năm 2022

Đất đai là một loại tài sản đặc thù và thường xuyên có những biến động theo sự thay đổi của xã hội. Việc nắm bắt được…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *