Đề nghị nhà nước không thu hồi đất cho dự án đô thị, nhà ở thương mại...

Đề nghị nhà nước không thu hồi đất cho dự án đô thị, nhà ở thương mại…

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nhà nước không thu hồi đất cho dự án đô thị, nhà ở thương mại vì đây là…

Đất quy hoạch treo là gì?

Quy hoạch treo là gì? Được làm gì khi có đất thuộc quy hoạch treo?

Quy hoạch treo là gì? Thế là nào là đất thuộc quy hoạch treo. Đất thuộc quy hoạch treo thì được làm gì trên mảnh đất đó….

Hải Phòng dành hơn 4.291 ha phát triển nhà ở

Dành hơn 4.291 ha để phát triển nhà ở tại Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa thông qua chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030. Trong đó, giai đoan 2021- 2025, diện tích đất để dành…

Kiểm tra tình trạng pháp lý trước khi mua nhà đất

Kiểm tra tình trạng pháp lý trước khi mua nhà – đất

Hiện nay bất động sản đang là một trong những kênh đầu tư của nhiều người. Có những người đầu tư lão luyện nhưng cũng có những…