Số lượng người và cách ghi tên trên Sổ đỏ

Sổ đỏ là một loại giấy tờ rất quan trọng mỗi khi chúng ta đề cập đến nhà cửa, đất đai. Nhưng nội dung được ghi trên đó như số lượng người đứng tên sổ đỏ, cách ghi tên trên bìa đỏ thì không phải ai cũng lắm rõ. Bài viết dưới đây Chính Tâm sẽ cùng bạn đi tìm hiểu nhé.

Số lượng người được đứng tên trên Sổ đỏ

Số lượng người và cách ghi tên trên Sổ đỏ, Sổ hồng
Số lượng người và cách ghi tên trên Sổ đỏ, Sổ hồng

Bộ luật đất đai hiện nay chưa có quy định rõ dàng về số lượng người được ghi tên trên Sổ đỏ nhưng theo Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) như sau:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Dựa theo điều khoản bộ luật đất đai được nêu ra trên đây chúng ta có thể tự hiểu rằng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa có quy định cụ thể về số lượng người được đứng tên trên cùng một bìa đất đó nếu họ có chung quyền sử dụng đất.

Cách ghi tên nhiều người trên Sổ đỏ

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có chung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do nhận thừa kế thì ghi như sau:

  • Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp giấy chứng nhận; tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.
  • Thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp 1 Giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực) thì giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó.
  • Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:…(ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)”.
  • Trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên trang 1 không hết thì dòng cuối trang 1 ghi “những người khác có tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này”.

Kết luận

Với tiêu đề bài viết: số lượng người và cách ghi tên trên Sổ đỏ. Và dựa theo những điều luật được đưa ra bên trên. Chúng ta có thể hiểu rằng luật đất đai hiện nay chưa có quy định cụ thể về số lượng người được đứng tên trên cùng một bìa đỏ. Và khi có nhiều người cùng sở hữu chung một thửa đất đó. Thì phải ghi đầy đủ thông tin của tất cả chủ cùng sử dụng, cùng sở hữu thửa đất đó.

Bài viết liên quan

Đất quốc phòng là gì? Quy định về việc quản lý đất quốc phòng

Đất quốc phòng là gì? Quy định về việc quản lý đất quốc phòng

Hiện nay cũng với sự phát triển về kinh tế, xã hội. Các vấn đề liên quan đến đất đai cũng được chú trọng hơn hết. Trên…

Thị trường bất động sản có thể phục hồi từ quý III/2023

Thị trường bất động sản có thể phục hồi từ quý III/2023

Các chuyên gia dự báo, nếu các giải pháp tháo gỡ được đưa ra cụ thể, thị trường bất động sản có thể hồi phục trở lại…

Đất nông nghiệp khác là gì? Có được cấp sổ đỏ không?

Đất nông nghiệp khác là gì? Có được cấp sổ đỏ không?

Là một loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Tuy nhiên không phải ai cũng biết khái niệm đất nông nghiệp khác là gì? Để hiểu thêm…

Đất ở nông thôn là gì? Ký hiệu? Chức năng.

Đất ở nông thôn là gì? ký hiệu? Chức năng

Vấn đề đất đai luôn là một trong số những vấn đề được nhiều người quan tâm. Nằm trong nhóm đất phi nông nghiệp có một loại…

Đất làm muói là gì? Những quy định về đất làm muôi.

Đất làm muối là gì? Những quy đinh về đất làm muối

Đất làm muối. Một loại đất cùng nằm trong nhóm đất nông nghiệp được sử dụng chủ yếu ở khu vực ven biển với diện tích không…

Đất rừng đặc dụng là gì, phân loại đất rừng đặc dụng

Đất rừng đặc dụng là gì, phân loại đất rừng đặc dụng

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng cây lâu năm, Đất rừng sản xuất… mỗi loại đất có một mục…

This Post Has One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *